نمایش دادن همه 12 نتیجه

کنسرو ماهی تن درر روغن زیتون ایلیکا – 180 گرم

17,900 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی
 • وزن:  180 گرم
 • بسته بندی :فلزی

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی طبیعت – 180 گرم

12,845 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی
 • وزن:  180 گرم
 • بسته بندی :فلزی

کنسرو ماهی تن ایلیکا – 180 گرم

15,280 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی
 • وزن:  180 گرم
 • بسته بندی :فلزی

فیله ماهی تون در روغن گیاهی تاپسی – 210 گرم

25,000 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی در روغن گیاهی
 • وزن: 210 گرم
 • بسته بندی :فلزی
 • درب آسان بازشو

فیله ماهی تن در روغن با طعم فلفل قرمز تاپسی – 180 گرم

25,000 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی با طعم فلفل
 • وزن: 180 گرم
 • بسته بندی :فلزی
 • درب آسان بازشو

فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی – 240 گرم

24,500 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی در روغن گیاهی
 • وزن: 240 گرم
 • بسته بندی :فلزی
 • درب آسان بازشو

کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی پیک – 180 گرم

13,500 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی در روغن گیاهی
 • وزن: 180 گرم
 • بسته بندی :فلزی
 • درب آسان بازشو

کنسرو ماهی تون با شوید در روغن گالکسی – 180 گرم

13,500 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی با طعم شوید
 • وزن: 180 گرم
 • بسته بندی :فلزی
 • درب آسان بازشو

کنسرو ماهی تون با فلفل در روغن گالکسی – 180 گرم

13,500 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی با طعم فلفل
 • وزن: 180 گرم
 • بسته بندی :فلزی
 • درب آسان بازشو

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی گالکسی – 180 گرم

12,785 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی در روغن گیاهی
 • وزن: 180 گرم
 • بسته بندی :فلزی
 • درب آسان بازشو

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی اصالت – 180 گرم

15,285 تومان
 • ساخت کشور: ایران
 • نوع کنسرو : تن ماهی
 • وزن: 180 گرم
 • بسته بندی :فلزی